Načítání...

inspectlife

lymfa - chronické otoky

Prevence i léčba z pohodlí domova.

O službě

InspectLife – lymfa, je služba zaměřená na monitoring otoků převážně žilně-lymfatické původu. Umožňuje on-line kontrolu léčebně preventivního plánu a je nástrojem efektivní komunikace mezi pacientem, lékařem či lymfoterapeutem.

Chronické otoky

Otok vedle bolesti patří k nejčastějším příznakům ( symptomům či signálům ), které ukazují na poruchu zdraví. Podle délky trvání dělíme otoky na akutní a chronické. Jednou z nejčastějších příčin chronických otoků je porucha žilně-lymfatického systému resp. žilně – lymfatické mikrocirkulace. Chronické otoky výrazně zhoršují kvalitu života postižených nejen po zdravotní, ale i socio-ekonomické stránce.

Základem léčby je komplexní léčebný program označovaný jako KDT (Komplexní dekongestivní terapie). Při dodržování doporučeného léčebného režimu je možné minimalizovat zdravotní obtíže a výrazně zlepšit kvalitu života.

Cíl InspectLife

Cílem této služby je mapovat faktory, které mají pozitivní či negativní vliv na stav sledovaných otoků. Zjištěná fakta slouží k přípravě individualizovaného léčebného programu, který respektuje potřeby a možnosti nemocného.

InspectLife dále rozšiřuje možnosti komunikace s ošetřujícím týmem, poskytuje informace o pravidlech domácí péče a přináší přehled o novinkách v oboru

Jak to funguje?

Pacient/ka obdrží v pravidelných intervalech mail s jednoduchým dotazníkem na aktuální zdravotní stav. Odeslaná data jsou ukládána do monitorovacího systému a průběžně vyhodnocována. Prostřednictvím webové aplikace jsou takto získané informace okamžitě dostupné a to výhradně pro oprávněné uživatele (pacient/ka, lékař, terapeut). V případě potřeby může pacient/ka přes toto rozhraní konzultovat průběh či úpravu léčby.

Inspect Life neřeší náhlé zdravotní poruchy a nenahrazuje systém rychlé záchranné služby.

Základem služby je jednoduchý a dotazník přicházející v pravidelných intervalech a hodnotící aktuální zdravotní stav pacienta/ky. Pro efekt léčby je důležitá monitorace výsledků, která je prováděná aktivní formou modifikovaného dotazníku kvality života podle WHO. Vypracovaný jednoroční léčebný program je korigován individuálním potřebám a možnostem pacienta. Efekt léčby je kontinuálně vyhodnocován a upravován se zaměřením na optimalizaci léčebných výsledků . V případě potřeby nemocný může on-line konzultovat event. úpravu léčebného režimu.

schéma fungování

Pacientka a lékař mohou na dálku konzultovat průběh léčby,
přičemž oba mají k dispozici aktuální i historické naměřené údaje .

Přihláška do systému InspectLife

Pro využívání služby InspectLife, on-line sledování zdravotního stavu a dálkovou komunikaci s lékařem, je nutné vyplnit a vlastnoručně podepsat přihlášku do systému InspectLife. Provozovatel služby, Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z. ú., věnuje zabezpečení pacientských údajů maximální pozornost a celý systém splňuje nejpřísnější bezpečnostní standardy. Ty pokrývají všechny procesy od ověření a přihlášení nového uživatele (každého lékaře i pacienta) po samotné zpracování, ukládání a zobrazování dat pouze oprávněným osobám, bezpečnou archivaci všech dat i jejich fyzickou ochranu. V oblasti bezpečnosti systém pracuje s těmi nejmodernějšími technologiemi, které ještě převyšují zabezpečení např. internetového bankovnictví. Provoz služby InspectLife je samozřejmě také v souladu s požadavky platné legislativy, např. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Aby bylo možné zajistit takový stupeň bezpečnosti Vašich dat v souladu se všemi bezpečnostními standardy i požadavky platné legislativy, je nutné před začátkem využívání služby InspectLife kompletně a pravdivě vyplnit celou přihlášku do systému. Tuto přihlášku můžete vyplnit buď v ordinaci lékaře anebo si ji v klidu domova přečíst a vyplnit dopředu. V takovém případě si, prosím, přihlášku stáhněte kliknutím na odkaz vlevo, vyplňte všechny Vám známé údaje, přihlášku vytiskněte, podepište a přineste s sebou do ordinace lékaře, který Vám bude poskytovat službu dálkového monitoringu InspectLife. Provozovatel služby InspectLife, Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví z. ú., je zároveň provozovatelem služby elektronické zdravotní knížky Zdravel. Registrací do systému InspectLife získáváte ZDARMA přístup i do systému Zdravel. V budoucnu budou oba systémy a uživatelské účty přímo propojené, nicméně nyní Vám základě vyplněné přihlášky zašleme vygenerované přihlašovací údaje do obou systémů odděleně prostřednictvím doporučeného dopisu do vlastních rukou a emailu. K propojení obou uživatelských účtů dojde na přelomu roku 2017/2018. Podrobné informace o elektronické zdravotní knížce Zdravel naleznete na www.zdravel.cz.

 

 

 

 

Partneři

 

 

 

 

Kontaktujte nás

 

mail_outline
Kontakty
E-mail: lymfa@prevence2000.cz
Telefon: +420 221 620 214
map
Adresa
Provozovatel systému
Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z. ú.
Českomoravská 2408/1a
Libeň, 190 00 Praha 9

Poskytovatel služby
Centrum preventivní medicíny - Prevence 2000 spol. s.r.o
Londýnská 59
Praha 2, 120 00

Mediinspect logo

InspectLife - chronické otoky, je služba zaměřená na monitoring otoků, převážně žilně-lymfatického původu. Umožňuje on-line komunikaci mezi pacientem a lékařem či lymfoterapeutem.

E-mail: lymfa@prevence2000.cz
Telefon: +420 221 620 214